ALUMNI PBSD STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN MAKALANGAN DI TINGKAT JABAR. 

Aji Nurhamjah (alumni 2014) jeung Zaeénal Abidin (alumni 2015) duanana alumni jurusan pendidikan bahasa jeung sastra daerah atawa PBSD anu geus hasil ilubiung nyumbangkeun naskah drama dina acara Festifal Drama Basa Sunda ka XVIII Tingkat Pelajar/FDBS XVIII anu di gelar 20 Maret-09 April 2017 di gedung kesenian Rumentang Siang Bandung Jawa Barat.

Acara FDBS anu tos lumangsung 17 kali ti taun 1990 dugi ka ayeuna, nembéan pisan aya dina sajarah urang Kuningan, Alumni STKIP Muhammadiyah Kuningan anu nyumbangkeun naskahna kana acara anu di luluguan ku DISPARBUD Jawa Barat. Malah naskah anu di tulis ku Mang Aji Nurhamjah anu judulna Pasalia, kenging Pinunjul kahiji jeung kadua dina Paméntasan Festifal Drama Basa Sunda, Pinunjul Paméntasan Kahiji kénging ku grup Téater Luhur SMPN1 Kabupaten Ciamis, Pinunjul Paméntasan Kadua kenging ku Téater Campernik SMP Tut Wuri Handayani Kota Cimahi, duanana jadi Pinunjul Paméntasan Drama Sunda maké naskah Pasalia Karangan mang Aji Nurhamjah, anu kiwari keur nuluikeun sakola di Sakola Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, lian ti éta, aktor ogé seeur anu jadi pinunjul tina naskah Pasalia boh tina naskah Belis karangana mang Zénal, salasaijina, Pinunjul Aktris Rinda T. Lestari salaku lalakon Arwah ti Teater Campernik SMP Tut Wuri Handayani Kota Cimahi naskah "Pasalia" aya ogé panata Artistik anu asup Nomine Pinunjul Panata Artistik Chandra Pamungkas T., Teater 13 Senja SMAN 6 Kota Cimahi, naskah "Belis" karangana mang Zaénal Abidin.

Hiji kabanggaan keur kuring, keluarga Ewon,jeung STKIP Muhammadiyah Kuningan nalika salahsahiji sobat kuring aya nu bisa ilubiung di tingkat provinsi, malahmah naskahna dipaké kunu jadi pinunjul kahiji jeung kadua, lain saeutik pamilon anu milu ieu festival téh, tapi aya 74 grup teater ti 27 Kabupaten jeung Kota nu aya di Propinsi Jawa Barat jeung Provinsi Banten.

Insha Allah, Naskah Pasalia ogé bakal di pagelarkeun di Kuningan dina waktos engal-enggal ieu.


Bagikan berita ini | Facebook Twitter Whatsapp